நாள்  25-12-2016 ஞாயிறுஇடம் ஸ்ரீ ஆஸ்திக ஸமாஜம் வீணஸ் காலனி ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை 600018.


மதியம் 02.00 மணி ஸந்த்யாவந்தன அறிவுத்திறன் போட்டிகள்

வைதிகஸ்ரீ்யின் ஸந்த்யா வந்தனப்போட்டி மற்றும் பரிசுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி
25-12-2016 ஞாயிறு அன்று மதியம் 01.00 மணி முதல் கீழ்கண்ட வெப் அட்ரஸ்ஸில் நேரடியாக ஒளிபரப்பபடுகிறது

All Program like Sandyavandana competitions and winner prize distubution and Sri Muradira guruji speech exe will be live telecast
 From 25-12-2016 Sunday 01.00 p.m on this Address By www.purplestream.com

http://www.purplestream.com/vaithikasri

 

ஸந்த்யா வந்தனப் போட்டிகளிலும் வைதிக - கல்பஸ்ரீ - ஸ்மார்த்த பிரயோக பரீக்ஷைகளிலும்
தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கும் அறிஞர்களுக்கும் சான்றிதழ் பட்டமளிப்பு பரிசுகள் வழங்குதல்
புதிய புஸ்தகங்கள் வெளியீடு அனைவரும் வருக!


2016 Copyright vaithikasri. All rights reserved.

Back